2 Juli, 2017

Konvertera Markdown till PDF med md2pdf

md2pdf är ett litet händigt verktyg för att konvertera Markdown-dokument till PDF-dokument. Det är skrivet i Python och kräver få beroenden.

Om du använder Arch Linux finns det tillgängligt via AUR [Länk]. Men det går också bra att installera det med Pythons egna pakethanterare Pip:

# pip install md2pdf

Du konverterar sedan ett dokument med kommandot:

python -m md2pdf <fil.md>

Det går också bra att specificera en outputfil med flaggan -o:

python -m md2pdf <fil.md> -o <fil.pdf>

Lämna en kommentar:

Namn:

Hemsida (Valfritt):

Meddelande (kramdown-markup tillåtet):

Din kommentar kommer att publiceras när den har verifierats.