Min blogg har flyttat!

Min blogg har (äntligen) flyttat till ett permanent hem på hund.linuxkompis.se.

8 Juli, 2017

Sortera completions i Zsh med kategorier

Att kunna få completion-resultaten fint presenterad i kategorier är guld värt och har räddat mig från en del förvirring vid flertalet tillfällen.

Före

Efter

För att detta ska fungera behöver du följande funktioner i din .zshrc:

# Group completions by categories
zstyle ':completion:*' format 'Completing %d'

# Colorize completion categories
zstyle ':completion:*:functions' ignored-patterns '_*'
zstyle ':completion:*' format $'\n%F{yellow}Completing %d%f\n'
zstyle ':completion:*' group-name ''

Spara och läs om din konfigurationsfil med source ~/.zshrc.